سایه آسمان بر سر همسایگان (بررسی مفهوم جار در قرآن)
35 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » زمستان 1376 - شماره 11 »(15 صفحه - از 15 تا 29)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی