نقدی برکتاب سرزمین و مردم سوریه
27 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » خرداد - شهريور 1371 - شماره 13 و 14 »(5 صفحه - از 89 تا 93)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی