نگرشی نقد گونه بر تعزیه و تعزیه خوانی
56 بازدید
محل نشر: مبلغان » اردیبهشت 1380 - شماره 15 »(18 صفحه - از 64 تا 81)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی