ماه در محاق، زندگی و مبارزات میرزا کوچک خان جنگلی
42 بازدید
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل
نقش: نویسنده
شابک: 964-304-163-8
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی