چشم برزخی
43 بازدید
ناشر: ام ابیها (س)
نقش: نویسنده
شابک: 964-6862-32-2
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چشم از اعضاي مهم جسماني انسان است كه قادر به ديدن بسياري از عينيات است. اين جنبه عمومي چشم است ولي گاه با برخي ملاحظات و تجربيات، اين چشم قادر به ديدن و درك چيزهايي است كه براي عموم مقدور نيست. از نظر منابع اسلامي نيز اين امر تا حدودي بيان و تشريع شده است. آنچه در اين كتاب آمده شامل مباحثي مانند روزنه اي به سوي روان آدمي، روان شناسي بينائي، مشاهدات معرفتي، نشانه هاي نوراني و معاينه از طريق مكاشفه است كه به توضيح برخي مباني فكري و عيني در باب مشاهدات چشم پرداخته است.